Tellimise tingimused

 1. E-poe müügitingimuste kehtivus

  1.  Müügitingimused kehtivad Plaza Kaubandus OÜ (edaspidi Müüja) ja e-poe klientide (edaspidi Klientide) vahel.
 2. Üldsätted

  1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe kasutuslepingus kokkulepitust.
  2.  Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
  3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta müügitingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest e-posti teel Klienti kirjalikult.
 3. Kasutamistingimused

  1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning e-poe kasutuslepingus kokkulepitust.
  2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse e-poe teenusesse muudatusi.
  3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta müügitingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest e-posti teel Klienti kirjalikult.
 4. Pakutavad tooted ja ostu sooritamine

  1. E-poes kuvatavad tooted on reeglina laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või e-poe programmides.
  2. Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab e-poe töötaja Kliendiga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Kliendile tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
  3. Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
  4. E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
  5. Klient kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
  6. Klient valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest internetipanga pangalingi vahendusel, ettemaksu arve alusel või muul kokkulepitud viisil müüjaga.
  7. Klient kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
  8. Juhul kui Klient on saanud arve e-posti teel ja ei ole seda 2 päeva jooksul tasunud arvates arve väljastamisest tühistatakse tellimus.
 5. Hinnad

  1. Kõik e-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu. Erandiks on kasutatud ja komisjonikaubad mille käibemaksu määr 0% (KMS §41) , mis on iga vastava toote kirjelduses välja toodud.
  2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Kliendi poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Müüjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.
  3. Punktis 5.2 ei kehti juhul, kui ebaõige hind on e-poe programmi sattunud tehnilise vea tõttu.
 6. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

  1. Kliendil on õigus valida mitme erineva kauba kättesaamisviisi vahel.
   1. Kaup toimetatakse Kliendile Eesti Vabariigi piires standardkirjaga.
    1. Kaup toimetatakse Kliendile Eesti Vabariigi piires kulleriga.
    2. Kaup toimetatakse Kliendile  Eesti Vabariigi piires Itella SmartPOST-iga
    3. Klient  tuleb ise toodetele  järele Tallinnas, Tammsaare tee 116, Mustika keskuse , Plazamobiili poodi.
   2. Kohaletoimetamine Kliendile toimub 2-3 tööpäeva jooksul. Kuid mitte hiljem, kui 10 tööpäeva jooskul alates raha laekumisest Müüja arveldusarvele.
   3. Kui Klient on valinud kättesaamise viisiks „tulen ise järele“ ja ei ole tootele 7 päeva jooksul järgi tulnud. Sel juhul tellimus tühistatakse ja raha tagastatakse Kliendi pangaarvele hiljemalt 14 päeva jooksul.
 7. Lepingust taganemine ja toote tagastamise tingimused

  1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt lepingust taganeda, siis kohustub Klient sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil info@plazamobiil.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon, konto number). Samuti on võimalik avaldus täita ka paber kandjal kasutades tüüpvormi mida saate allalaadida siit: www.plazamobiil.ee/upload/fck/file/Lepingust-taganemise-avalduse-tyypvorm.pdf
  2. E-poes sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil kaup on Kliendile kättetoimetatud. Kui Klient on otustanud lepingust taganeda, tekib tal kohustus kaup Müüjale tagastada.
  3. Lepingust taganemisel tuleb Kliendil ostetud toode viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
  4. Müüja kannab kliendi tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kättesaamisest.
  5. Klient kohustub kandma kauba tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud Kliendi tellimusele.
  6. Kui Klient on toote tagasi saatnud, siis Müüjal on õigus enne raha tagastamist tutvuda toote vastavusega punktis 7.3 toodud tingimustele. Raha tagastamine toimub peale toote üle vaatamist kuid mitte hiljem, kui 14 päeva jooksul alates taganemisavalduse saamisest.
 8. Pretensioonide esitamise kord

  1. Võlaõigusseadusele vastavalt on Kliendil õigus esitada pretensioone 2 aasta jooksul tootel ilmnenud lepingutingimuste mittevastavuse eest alates toote kättesaamisest, sellest 6 esimese kuu jooksul tekkinud defekti puhul eeldatakse, et see oli olemas ostmise momendil ning defekti iseloomu peab välja selgitama Müüja. Peale 6 kuu möödumist kannab defekti väljaselgitamise kulud Klient.
  2. Toote defekti ilmnemisel, kohustub Klient teavitama Müüjat probleemist e-posti aadressil info@plazamobiil.ee ning esitama järgmise informatsiooni: nimi ja kontaktandmed, toote puudus (defekti kirjeldus, võimalusel fotod), tellimuse number.
  3. Vastav avaldus peab olema saadetud mitte hiljem kui 2-kuu jooksul peale defekti avastamist. Nimetatud tähtaja mõjuva põhjuseta järgimata jätmise korral kaotab Klient õiguse nõuda Müüjalt tasuta toote parandamist.
 9. Vastutus

  1. Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
  2. Klient kohustub kasutama e-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
  3. Klient vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
  4. Klient vastutab täielikult e-poe kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest e-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Klientidele või kolmandatele isikutele.
 10. Erimeelsuste lahendamine

  1. E-poe müügitingimustest tulenevad erimeelsused Müüja ning Kliendi vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Harju Maakohtus.
  2. Soovi korral võib pöörduda vaidluse läbivaatamiseks tarbijavaidluste komisjoni Tarbijavaidluste komisjoni sekretariaat, Pronksi 12, 10117 Tallinn, tel. 6201 707, E-post: avaldus@komisjon.ee. Veebileht http://tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon