Toodete gradatsioon ja seisukord

  • Seisukord A – seade on väga heas seisukorras, võivad esineda üksikud pisikesed kriimud või kulumisjäljed, midа ei märkagi. Kõik funktsioonid toimivad. Garantii 3 kuud.
  • Seisukord B – seade on heas seisukorras, olemas mõned silmnähtavad kulumisjäljed, kriimud, väiksemad täkked. Kõik funktsioonid toimivad. Garantii 3 kuud.
  • Seisukord C – seadel on suurel määral silmnähtavad kriimud, kulumisjäljed, täkked. Võib esineda ka pragu Garantii 3 kuud.
  • Seisukord D – seade on väga kulunud. Mõned funktsioonid võivad olla häiritud, kuid üldjuhul töötavad. Garantii puudub!
  • Uus - toode kinnises pakendis, täiskomplektne, ametlik tootjapoolne garantii 1-2 aastat.
  • Uus, avatud pakendis - toode on uus, kasutamata ja täiskomplektne. Pakend on avatud ja toode võib olla aktiveeritud kontrollimiseks (kuid ei pruugi). 
  • Uus, pakendita - uus, kasutamata toode. Tegemist on Apple poolt garantii korras välja vahetatud seadmega, mis on täiesti uus ja kasutamata. Sellistel toodetel on üldjuhul lühendatud Apple garantii 3-6 kuud, või Plazamobiili 3 kuuline garantii.
  • CPO - Apple Certified Refurbished. Sisuliselt uued tooted ametliku Apple garantiiga. Kinnistes valgetes karpides. https://www.apple.com/shop/refurbished